Avís legal

Informació legal

1.1. En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) presentem la informació següent:

Raó Social: IBERNEX INGENIERIA, S.L.

Adreça: Ctra. Cogullada, 11 – 50014 Saragossa

C.I.F.: B-99238602

Telèfon: +34 976 794 226

E-mail: comercial@ibernex.es

Dades de la inscripció al Registre Mercantil de Saragossa, Full Z-48239, Foli 2, Tom 3696, Inscripció 3ª2.

 

Protecció de dades

2.1. Vostè pot obtenir la informació sobre el tractament de les seves dades personals a la Política de Privadesa o sol·licitar-les a la nostra adreça de contacte.

2.2. Les dades personals recollides a la nostra pàgina web són tractades complint amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

2.3. Així mateix, garantim que les dades personals són tractades de manera lícita, lleial i transparent, i són recollides amb fins determinats, explícits i legítims, mantenint-se limitats a aquests fins i actualitzats si fos necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps del necessari i se’n garantirà la seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

2.4. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, així com els altres drets que us atorga la normativa de protecció de dades sobre les dades de caràcter personal presentant una còpia d’un document identificatiu a l’adreça de contacte del responsable. Si voleu deixar de rebre les nostres comunicacions de caràcter comercial, també podeu fer arribar la vostra sol·licitud a l’adreça anterior.

2.5. Podeu trobar més informació sobre els vostres drets o presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid

(901 100 099 – 912 663 517).

 

  1. Limitació de Responsabilitats

3.1. L’entitat proporciona el lloc web corporatiu com a mitjà de donar a conèixer els seus productes i serveis i permetre el contacte amb els clients. La informació de la pàgina web es presenta de bona fe com a certa, però ens reservem el dret a modificar-la no assumint cap compromís de comunicar canvis amb el propòsit d’actualitzar-la, corregir-la, eliminar-la i

qualsevol altra en interès de l’entitat o dels nostres clients.

3.2. L’entitat no es fa responsable que la informació continguda a la pàgina web correspongui amb les expectatives de l’usuari. De la mateixa manera, no respon de la veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització de la informació que no sigui elaborada pròpiament pel responsable. En cap cas l’entitat no es fa responsable de les opinions o comentaris que puguin aparèixer a la pàgina web.

3.3. Amb la intenció que lusuari pugui trobar informació addicional, lentitat podrà incloure enllaços que permetin laccés a altres pàgines webs. En cap cas, l’existència d’aquests enllaços suposa recomanació, promoció o conformitat de l’entitat amb les manifestacions, els continguts o els serveis oferts a la pàgina web enllaçada. En aquests casos, l’entitat actua com un prestador de serveis d’intermediació, per la qual cosa, en virtut de l’article 17 LSSI, l’entitat no serà responsable dels serveis i continguts proporcionats a través dels enllaços esmentats, llevat que en el cas que sigui conscient de la il·licitud del contingut i no hagi procedit a actuar amb la diligència deguda.

3.4. L’entitat no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui patir l’usuari mentre visita la nostra pàgina web per la presència de virus o errors informàtics en els continguts, que puguin produir alteracions al sistema informàtic, en documents electrònics o en fitxers dels Clients.

 

  1. Propietat Intel·lectual

4.1 Tots els continguts del present lloc web, entenent per tals els diferents elements que el constitueixen (textos, dibuixos, gràfics, fotografies, imatges, vídeos, música, codi, disseny de web i qualsevol altra creació), corresponen a lentitat o als seus tots estan protegits d’acord amb la Llei espanyola de propietat intel·lectual i la resta de legislació espanyola i internacional vigent relativa als drets d’autor.

4.2 Així mateix, lentitat és titular dels drets de propietat industrial derivats de lús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren a la web.

4.3 En cap cas no s’entendrà que la posada a disposició al públic de la pàgina web constitueix renúncia, cessió o llicència dels drets que l’entitat té sobre els continguts i els signes distintius d’aquesta. En conseqüència, excepte en els supòsits en què estigui legalment permès o hi hagi autorització prèvia del Responsable, queda expressament

prohibit a lusuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del lloc web, els seus continguts i els signes distintius tant del responsable, com daquells

tercers que apareguin al lloc web. L’entitat es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals corresponents contra els usuaris que infringeixin les condicions d’ús establertes anteriorment.

4.4 La reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del lloc web, sense la corresponent autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o dels seus

cessionaris suposa la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable, penalment castigades amb penes de presó de fins a dos anys.