Política de privacitat

Les dades personals recollides a la nostra pàgina web són tractades complint amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Així mateix, garantim que les dades personals són tractades de manera lícita, lleial i transparent, i són recollides amb fins determinats, explícits i legítims, mantenint-se limitats a aquests fins i actualitzats si fos necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps del necessari i se’n garantirà la seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

 

Qui és responsable de les vostres dades personals?

Raó Social: IBERNEX INGENIERIA, S.L.

Adreça: Carretera de Cogullada 11, Saragossa.

C.I.F.: B99238602

Telèfon: +34 976 794 226

E-mail: comercial@ibernex.es

 

Per què tractem les vostres dades i què ens permet fer-ho? Per què podem tractar les vostres dades?

Les dades personals seran tractades per l’entitat responsable quan les proporcioneu completant els formularis de registre o de contacte, enviant correus electrònics o trucant per telèfon.

 

Les dades seran tractades amb la finalitat de comunicar-nos amb els interessats per qualsevol mitjà i respondre a consultes i sol·licituds dinformació.

 • Respondre consultes i sol·licituds d’informació. Quan l’interessat ens fa arribar una consulta o sol·licitud d’informació tractem les vostres dades amb el vostre consentiment per donar-vos resposta sobre la consulta o sol·licitud.
 • Comunicar-nos comercialment amb els interessats per qualsevol mitjà:

o Quan l’usuari ens ho autoritza al formulari de contacte, podem comunicar-nos-hi comercialment per mitjans electrònics sobre els nostres serveis i activitats, tractant les seves dades amb el seu consentiment.

o Quan l’interessat registra el seu correu electrònic al nostre formulari, tractem les seves dades amb el seu consentiment per mantenir-lo informat mitjançant comunicacions periòdiques per mitjans electrònics sobre els nostres serveis i activitats.

 • Els interessats poden oposar-se a cadascuna de les comunicacions enviades i addicionalment mitjançant el mecanisme previst a l’apartat “Quins són els seus drets?”.
 • Considerar els candidats per als nostres processos selectius. Si l’interessat ens proporciona un currículum les seves dades s’utilitzaran per incorporar-lo a presents i futurs processos de selecció a la nostra entitat i per comunicar-nos-hi fins i tot per mitjans electrònics en relació amb la seva candidatura.
 • Utilitzar dispositius demmagatzematge i recuperació de dades. Quan l’interessat visita la nostra pàgina, utilitzarem amb el seu consentiment cookies i altres eines amb les finalitats previstes a la nostra Política de Cookies on pot accedir a més informació.

 

A qui proporcionem les vostres dades?

Podem comunicar les dades personals a tercers proveïdors encarregats del tractament, amb l’única finalitat que ens prestin determinats serveis seguint les nostres instruccions sense utilitzar les dades per a les seves pròpies finalitats i per dur a terme les activitats que ens són pròpies, oa les administracions públiques competents en compliment de les obligacions legals.

Quan vostè manifesti el seu interès a rebre més informació o contractar els nostres productes i serveis, proporcionarem amb el seu consentiment les dades de contacte professionals als nostres distribuïdors perquè aquests es posin en contacte amb vostè.

Per realitzar tasques d’email màrqueting utilitzem els serveis de MailChimp (The Rocket Science Group LLC) empresa dels Estats Units certificada al programa Privacy Shield de la Comissió Europea i amb la qual tenim subscrit un acord per al tractament de dades personals. 

 

Quant de temps conservem les vostres dades?

Per regla general les dades seran conservades mentre siguin compatibles amb la finalitat amb què van ser recollides, en compliment d’obligacions legals de conservació i per fer front a les responsabilitats que poguessin derivar-se del tractament, per després ser suprimides.

Les dades recollides amb la finalitat de comunicar-nos comercialment seran conservades mentre perduri aquesta finalitat o l’usuari s’oposi al tractament.

 

Quins són els vostres drets?

Vostè podrà:

 1. Obtenir més informació
 2. Retireu-ne el consentiment quan l’hagi prestat per a un tractament determinat
 3. Deixar de rebre les nostres comunicacions de caràcter comercial, enviant “Vull deixar de rebre comunicacions comercials” al correu electrònic del responsable.
 4. Exercir els seus drets de:
 • Accés, o conèixer quines dades personals tractem de vostè;
 • Rectificació, o corregir dades personals incorrectes o inexactes;
 • Supressió, o eliminar les dades personals que tenim de vostè que no estiguem obligades legalment a conservar;
 • Oposició, o que deixem de tractar les dades personals amb una finalitat concreta;
 • Limitació, oa restringir el tractament que realitzem;
 • Portabilitat, o que proporcionem les dades personals que obren en el nostre poder;

Per poder exercir qualsevol dels drets que us atorga la normativa de protecció de dades, podreu sol·licitar al responsable un formulari per a l’exercici de drets o descarregar directament qualsevol dels formularis proposats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través d’aquest enllaç i presentar-lo emplenat juntament amb una còpia del DNI o qualsevol altre document identificatiu vàlid a l’adreça o correu electrònic del responsable.

Raó Social: IBERNEX INGENIERIA, S.L.

Adreça: Carretera de Cogullada 11, Saragossa.

C.I.F.: B99238602

Telèfon: +34 976 794 226

E-mail: comercial@ibernex.es

Podeu trobar més informació sobre els vostres drets o presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 – 912 663 517).

 

Com garantim la seguretat de les vostres dades?

Hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat que eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

També hem habilitat procediments per respondre en els terminis legals oportuns davant de qualsevol bretxa de seguretat que pogués produir-se sobre les teves dades personals.

En contractar proveïdors, garantim que implanten les mesures de seguretat adequades per a la protecció de les dades personals.

Canvis a la Política de Privadesa

Hem actualitzat aquesta Política per adaptar-la als requisits i les obligacions del Reglament General de Protecció de Dades.

La darrera versió de la Política és de data: 20/10/2020