Política de qualitat

Ibernex és una companyia pertanyent al Grup Pikolin especialitzada en el disseny i la producció de solucions tecnològiques assistencials per a hospitals, residències i edificis d’alta ocupació, que també presta servei d’assistència tècnica per a sistemes de comunicació assistencials d’hospitals, residències, teleassistència i edificis d’alta. ocupació.

 

La Direcció d’IBERNEX ENGINYERIA S.L. considera que, per al bon funcionament i desenvolupament de l’organització, cal l’adopció dels principis bàsics següents que conformen la nostra política de qualitat:

  • Satisfer els nostres clients, subministrant uns productes amb un alt grau de fiabilitat en el seu funcionament, així com serveis competitius i de qualitat, complint els requisits que ens transmeten els clients, els legals i reglamentaris i altres requisits als quals l’empresa s’adhereixi .
  • Millorar contínuament els nostres productes, serveis i processos, essent cada vegada més eficaços i eficients, redundant en la satisfacció dels clients i en un benefici econòmic més gran de la companyia.
  • Detecció primerenca dels productes no conformes i resolució àgil, disminuint la incidència en costos i evitant que arribi defectuós al client.

 

Aquests principis s’integren al nostre Sistema de Gestió de Qualitat segons l’edició vigent de la norma ISO 9001, l’assoliment del qual ha de basar-se en l’esforç col·lectiu de tot el nostre personal a través del compromís amb la Qualitat, la participació i el treball en equip.

Per a la consecució dels principis anteriors, la Direcció d’IBERNEX INGENIERIA SL es compromet a disposar dels recursos necessaris quant a la millora d’instal·lacions i mitjans tècnics i instrumentals, així com en una atenció preferent a la formació de personal de tots els nivells de l’Empresa, això es realitza mitjançant la definició i la revisió periòdica d’objectius específics alineats amb els principis definits en aquesta Política de Qualitat i la nostra missió, visió i valors-

 

El Sistema de Gestió de la Qualitat, Manual de Qualitat, els procediments, processos i instruccions elaborats, són de compliment obligat per a tot el personal, tots els departaments ia tots els nivells. Per tant, tot el personal l’ha de conèixer i complir en els aspectes que l’afectin.

Fmt.

La Direcció d’IBERNEX INGENIERIA, S.L.

Rev.2, de data 21/03/2019 

 

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS

D’acord amb els principis de la norma ISO 9001:2015, IBERNEX realitza anualment una valoració de l’exercici dels seus proveïdors d’acord amb criteris de qualitat dels materials o serveis proporcionats i el compliment de termini de lliurament i altres requisits acordats entre ambdues parts. Si, com a proveïdor d’IBERNEX voleu conèixer amb més detall els criteris d’avaluació aplicats, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels mitjans indicats en aquesta web.