Missió y Visió

MISSIÓ

Proporcionar als seus clients serveis tecnològics i productes de qualitat, als seus accionistes una rendibilitat creixent i sostenible, i als empleats la possibilitat de desenvolupar les seves competències professionals

VISIÓ

Ibernex és una companyia fabricant amb enginyeria pròpia especialitzada en solucions tecnològiques i serveis destinats a la salut ia l’equipament d’edifici, especialment en àmbits sociosanitaris.

  • Convertir-se en líder en solucions tecnològiques per a la salut i l’edificació.
  • Posicionar-se com una companyia referent al sector salut i sociosanitari a nivell nacional i internacional.
  • Oferir:

o Solucions i serveis en làmbit de les tecnologies per a la salut.

o Solucions tecnològiques i serveis per a lequipament dedificis.

Fmt.

La Direcció d’IBERNEX INGENIERIA, S.L.